Български | English

ФЕРУМ 10% инж. + B12

Предотвратяване и третиране на желязо – недоимъчни анемии при прасета, телета, новородени животни, кучета и котки. Анемии предизвикани от паразити и силна загуба на кръв. ПРЕПАРАТА НЕ СЕ ПРОДАВА ПО ИНТЕРНЕТ!

http://biomaxi.bg/clients/144/images/catalog/products/d703ec84ec55a2c7_ferum.jpg
 
 


Номер:

Производител:
Bremer Pharma

В Наличност:
Да

Цена:
0.00 лв.

 

Опаковка (литър):


 FERRUM 10%  inj. + B12

Разтвор за инжектиране

АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ  И ДРУГИ СЪСТАВКИ: 1 ml от Ferrum 10 % + B12 съдържа: Iron (III) hydroxide dextran complex  330 mg, (equivalent to iron (III) ions  100 mg), Vitamin B12 (cyanocobalamin) 1.5 µg

ПОКАЗАНИЯ: Предотвратяване и третиране на желязо – недоимъчни анемии при прасета, телета, новородени животни, кучета и котки. Анемии предизвикани от паразити и силна загуба на кръв.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Да не се прилага при животни свръхчувствителни към железен декстран. Да не се прилага при животни с недостиг на витамин Е/селен.

СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ: При новородени прасета с недостиг на витамин Е/селен, железният декстран може да предизвика анафилактоидни реакции последвани от смърт.

ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН: Говеда, прасета, коне, овце, кози, кучета и котки

ДОЗИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ЖИВОТНИ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Чрез интрамускулна инжекция

Прасета:                                        1 - 2 ml (между  2 и 4 ден след опрасване)

Теле, конче:                                  4 - 6 ml (през първите две седмици след раждане)

Агне:                                                  2 ml (24 часа след раждането)

Свиня:                                           4 - 6 ml (14 дни преди опрасване)

Говеда, коне:                                4 - 8 ml

Овца, коза:                                   2 - 3 ml

Куче, котка:                               0.5 - 2 ml

СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛАГАНЕ: При прасенца за предпочитане е да се инжектира в бедрената мускулатура, а при телета във врата. Да не се инжектират повече от 5 ml на едно място.

КАРЕНТЕН СРОК: 0 дни

СРОК НА ГОДНОСТ: Срок на годност след първо отваряне: 28 дни. Да не се използва след изтичане на срока на годност посочен на етикета

СПЕЦИАЛНИ  ПРЕДПАЗНИ  МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Да се съхранява при температура под 25 °C, защитен от светлина, Да се пази от деца

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Железния декстран приложен на прасенца родени от свиня с недоимък на витамин Е и селен може да предизвика, гадене, повръщане и внезапна смърт в рамките на един час след инжекцията. Да се избягва смесването на различни препарати в една спринцовка за избягване на несъвместимости.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДНИ МАТЕРИАЛИ: Неизползван продукт или отпадъчни материали от този продукт трябва да се утилизират съгласно местното законодателство.

ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА 0022 – 1176 / 08.06.2009 г.

Само за ветеринарна употреба !

Само по предписание на ветеринарния лекар !

Производител: Bremer Pharma GmbH, Germany

Притежател на лиценза за употреба: ЕТ"Янчо Тодоров"