Български | English

СИНХРОМЕЙТ инж

SYNCHROMATE, е синтетичен аналог на простагландин, предизвиква функционална и морфологична регресия на жълтото тяло. ПРЕПАРАТА НЕ СЕ ПРОДАВА ПО ИНТЕРНЕТ!

http://biomaxi.bg/clients/144/images/catalog/products/e14a039205c743a7_Synchromate.jpg
 
 


Номер:

Производител:
Bremer Pharma

В Наличност:
Да

Цена:
0.00 лв.

 

Опаковка (литър):


 Synchromate®  inj.

разтвор за инжектиране

АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ И ДРУГИ СЪСТАВКИ: 1 ml от Synchromate® съдържа: Cloprostenol sodium           0.263 mg

ПОКАЗАНИЯ: Cloprostenol, активната съставка на Synchromate, е синтетичен аналог на простагландин, структурно наподобяващ простагландин F2a. Cloprostenol предизвиква функционална и морфологична регресия на жълтото тяло.

Крави: Субеструс (тих или неоткрит еструс), контрол при развъдни програми, като напр. ембриотрансфер, разделяне на дози ценна семенна течност, аборт при нежелана бременност след случайно покриване, пиометра или хроничен ендометрит, мумифициран плод.

Свине: Индуциране на опрасване и синхронизиране на опрасването след 111 ден на бременноста (ден 0 = първия ден от еструса).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Да не се използва при бременни животни освен при предизвикване на аборт.

СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ: При прилагане за предизвикване на раждане при крави, може да се очаква увеличаване на случаите на задържане на плацентата в зависимост от времето на прилагане на препарата.

При прилагане за предизвикване на раждане при свине, промените в поведението наблюдавани след инжектирането са подобни на тези наблюдавани при нормално раждане и общо взето изчезват в рамките на един час

Ако забележите сериозни ефекти или ефекти неспоменати в тази листовка, моля уведомете вашият ветеринарен лекар.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН: Говеда, свине

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: чрез интрамускулна или подкожна (крави) инжекция

Дезинфекцирайте мястото на инжекцията

Крави:

Терапевтична употреба:                          2 ml Synchromate на животно

Контрол на размножаването:                2 ml Synchromate на животно

Аборт:                                                          1.5 ml Synchromate (2 ml за крави над 455 кг/ж.т.)

Свине:                                                         0.7 ml Synchromate на животно

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА: Една инжекция е достатъчна при терапевтична употреба или за аборт. При развъдните програми (синхронизация на цикъла), да се инжектира двукратно през интервал от 11 дни.

Осеменява се след откриване на еструса или 72 до 96 h след инжекцията без откриване на еструса.

КАРЕНТНИ СРОКОВЕ: Месо:  2 дни, Мляко:  0 дни

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява под 25 °C, защитен от светлина. Да се пази от деца. Да не се използва след изтичане на срока на годност отбелязан на етикета.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Да не се прилага при животни за които е известно, че имат астма, обструкции в дихателния тракт, или спастични заболявания на гастроинтестиналния тракт. Да не се инжектира интравенозно, понеже може да се получи колапс на циркулаторната система. Да се избягва всякакъв директен контакт на препарата с кожата или лигавиците. Synchromate може да се абсорбира през кожата. Бременни жени и хора с астма не трябва да работят с препарата или с голямо внимание и предпазни средства. Да не се използва при бременни животни освен за предизвикване на изкуствен аборт. Продукта може да се използва по време на лактацията. Смесването с други препарати в една спринцовка да се избягва поради възможни взаимодействия.

МЕРКИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДНИТЕ ПРОДУКТИ: всеки неизползван продукт или отпадни материали от този продукт трябва да се депонират в съответствие с местното законодателство.

Опаковка: 20 ml

Само за животни – само по предписание на ветеринарния лекар.